JESI LI STARIJI/-A OD 18 GODINA?

DA
NE

IZAZOV

NA POZORNICI
Pljeskom ste izabrali pobjednika koji će piti Laško - Željko Joksimović!
ZAPLJEŠĆI
POBJEDNIKU

Laško hladnjak
pun piva osvaja:

Tihana Matika